כתבה

הבלוג שלי   בסיעתא דשמיא בתקופה זו כשכולנו נמצאים יחד בבית מורגש ביותר הקושי שבצפיפות. הילדים צריכים את המרחב האישי והפרטי שלהם, מקום בו יוכלו ללמוד או לעבוד אך הבית צר מלהכיל. המשפחה גדלה, כל כך היית רוצה לראות את הנשואים והנכדים מסביבך, אבל צריך מרחב לכולם מהקטנים ועד לגדולים. בתקופה האחרונה המשרד גדל באופן […]